Home Disciplines Praktijk Contact Tarieven Wie ben ik Aanbevolen links

Praktijk voor Complementaire therapie

BALANS

Informatie over klachten en andere procedures


Algemeen

Praktijk Balans is aangesloten bij beroepsvereniging VIV. De VIV is aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) en de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.

Praktijk Balans  is ook aangesloten bij het Tuchtcollege voor de complementaire zorg (TZC).


Geschillencommissie

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben: Reglement Geschillencommissie.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De "Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Deze code geeft aan hoe ik in mijn praktijk moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze meldcode is HIER te vinden.


Heeft u een klacht?

Op deze site-pagina staat alle informatie over het indienen van een klacht.